Sunday, June 10, 2012

C# ile rastgele sayı türetmek

C#'ta rastgele sayı türetme Random sınıfı ile yapılır.

Öncelikle Random sınıfını çağırıyoruz.
Random rastgele=new Random();
rastgele.Next(20); //0 ile 21 arasında rastgele sayı türetir.
rastgele.Next(20,30); //20 ile 31 arasında rastgele sayı türetir.

rastgele.NextDouble(); //0.0 ile 1.0 aralığında double tipinde rastgele sayı türetir.
rastgele.Sample(); //0.0 ile 1.0 aralığında rastgele sayı türetir.
rastgele.NextBytes(byte); //Verilen byte dizisini rastgele sayılar ile doldurur.

No comments:

Post a Comment