Thursday, February 25, 2010

Dört İşlemde Siz

  • Kendiniz+Kendiniz= 2 Kendiniz
Kendinize bir şeyler katarak kendinizi arttırabilirsiniz.
  • Kendiniz x Kendiniz= Kendiniz²
Kendiniz katlanarak artarsanız daha iyi, gelişkin bir "siz" olursunuz.
  • Kendiniz : Kendiniz=1
Yalnızca bir tane "siz" varsınız, başka siz yok!
  • Kendiniz-Kendiniz=0
Kendinize bir şeyler katmak yerine kendinizden bir şeyler eksiltirseniz sonuç olarak "0" kalır, yani siz bir hiç olursunuz.

No comments:

Post a Comment