Sunday, December 29, 2013

G20 ülkeleri uzay için ne kadar harcadı? (İnfografik)

World Economic Forum "How much are the G20 countries spending on space?" infografiği.

Amerika Birleşik Devletleri $ 43,600 milyon ile birinci sırada,
BRHÇ ülkeleri   $ 10,537 milyon ile ikinci sırada,
Çin Halk Cumhuriyeti $ 6,502 milyon ile üçüncü sırada,
Avrupa Birliği $ 6,295 milyon ile dördüncü sırada,
Japonya $ 3,551 milyon ile beşinci sırada,
Rusya Federasyonu $ 2,665 milyon ile altıncı sırada,
Fransa Cumhuriyeti $ 2,615 milyon ile yedinci sırada,
Almanya Federal Cumhuriyeti $ 1,669 milyon ile sekizinci sırada,
Hindistan Cumhuriyeti $ 1,194 milyon ile dokuzuncu sırada,
İtalya Cumhuriyeti $ 934 milyon ile onuncu sırada,
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı $ 483 milyon ile on birinci sırada,
Kanada $ 338 milyon ile on ikinci sırada,
Kore Cumhuriyeti $ 274 milyon ile on üçüncü sırada,
Brezilya Federal Cumhuriyeti $ 176 milyon ile on dördüncü sırada,
Arjantin Cumhuriyeti $ 55 milyon ile on beşinci sırada,
Endonezya Cumhuriyeti $ 42 milyon ile on altıncı sırada,
Türkiye Cumhuriyeti $ 33 milyon ile on yedinci sırada,
Avustralya Topluluğu $ 12 milyon ile on sekizinci sırada.

Ayrıca bu araştırmanın yalnızca barışçıl ve bilimsel (askeri olmayan) amaçlı çalışmaları içeren versiyonunu da bekliyorum.


No comments:

Post a Comment