Monday, May 05, 2014

Kuantum İlintileri - Prof. Dr. Zafer Gedik

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Astronomi ve Fizik Topluluğu'nun 17 Nisan 2014 düzenlediği Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Gedik'in konuşmacı olduğu Kuantum İlintileri etkinliği vidyosu.

Etkinlikte yalın bir şekilde kuantum enformasyon fiziğinin alanına giren kuantum korelasyon, kuantum bilgisayarlar, kuantum teleportasyon ve kuantum kriptografi konuşuldu.

No comments:

Post a Comment